2023. szeptember 22.

DÖK SZMSZ

                         AZ RMÁI KAZINCZY FERENC TAGISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
                                                   SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  I. Általános rész

1.    A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
a.)    Az SZMSZ meghatározza a DÖK szervezeti felépítését, működési rendjét, jogait.
b.)    A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jogszabályi alapja a közoktatási törvény 62-64. §-ai.

2.    A DÖK szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és jóváhagyása:

A DÖK szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot a DÖK vezetőjének előterjesztése után a tanulóközösség fogadja el a nevelőtestület egyetértésével.

A DÖK SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.


  II. A Diákönkormányzat célkitűzése

1.    Biztosítani a diákság, a tanári kar és az iskola vezetősége között az együttműködést.
2.    Önálló kezdeményezéseivel, javaslataival segítse az iskolai oktató-nevelő munka minél magasabb szintű megvalósulását.
3.    Szervezze és irányítsa az iskola szabadidős tevékenységeit, törekedjen az egyre önállóbb munkára.
   III. A Diákönkormányzat szervezeti felépítése

A Diákönkormányzat élén a DÖK-elnök áll, akit a tanév elején megtartott Diák-közgyűlésen a tagok titkos szavazással választanak meg. Az osztályok diák-képviselőivel együtt alkotják a vezetőséget.

A diákönkormányzat érdekeit az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a tanulók által választott diákképviselő képviseli.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze.

A DÖK a diákképviselőn és az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskola vezetőségéhez.


  IV. A DÖK működési rendjét meghatározó dokumentumok

A törvényes működés alapdokumentumai:
-    a szervezeti és működési szabályzat
-    éves munkaterv


  V. A Diákönkormányzat működési rendje

A Diákönkormányzat élén álló Diáktanács havonta egyszer ülésezik, ahol az aktuális problémákat a segítő tanár vezetésével megbeszélik.
A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó – tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti a közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.
Diákközgyűlés évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) tartandó.
A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a DÖK vezetője is kezdeményezheti.


  VI. A Diákönkormányzat jogai

A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

1.    A diákönkormányzatnak – a nevelőtestület véleményének kikérésével – döntési joga van:
-    a saját működéséről
-    a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
-    egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
-    a diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról.

2.    A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:
-    a tanulók nagyobb közösségét (az alsó tagozatot ill. felső tagozatot) érintő kérdések meghozatalánál,
-    a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál,
-    a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél,
-    az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
-    a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál,
-    a könyvtár működési rendjének kialakításánál.

3.    A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:
-    az iskolai SZMSZ tanulókra vonatkozó részek elfogadásában,
-    az Intézményi Minőségirányítási program tanulókra vonatkozó részek elfogadásában,
-    a Házirend elfogadásában.

4.    A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, de ezzel nem korlátozhatja az iskola működését.

5.    A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni.

6.    Az iskolai diákönkormányzat képviselője tanácskozási joggal részt vesz a Szülői Munkaközösség munkájában.


  VII. A DÖK által szervezett rendezvények

-    Papírgyűjtések
-    Diákközgyűlések
-    Kazinczy-napok
-    Mikulás-kupa
-    Karácsonyváró programok (Advent, Ajándékkészítés-, vásár)
-    Karácsonyi műsor
-    Farsang
-    Nyuszi-kupa
-    Gyermeknap
-    Vakációköszöntő
-    Túrák, kirándulások, mozi- és színházlátogatások
-    Hétvégi szabadidős rendezvények
-    Nyári táborozások, napközis táborok
 
VIII. Diákjogok

A gyermekek, a tanulók jogait és kötelességeit a Ktv. 1993/LXXIX. törvény szabályozza.

                               
 a Diákönkormányzat elnöke                       a Diákönkormányzatot segítő pedagógus                                            
                                               tagintézmény-vezető

 
Oldal nyomtatsa


 

  
         Referenciaintézmény
 Jó gyakorlatok

 

Cím: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1. Tel.: +36 22 584 000 e-mail: iskola.kazyf@gmail.com OM azonosító: 201026

2023. szeptember 22.

DÖK SZMSZ

                         AZ RMÁI KAZINCZY FERENC TAGISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK
                                                   SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA  I. Általános rész

1.    A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
a.)    Az SZMSZ meghatározza a DÖK szervezeti felépítését, működési rendjét, jogait.
b.)    A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jogszabályi alapja a közoktatási törvény 62-64. §-ai.

2.    A DÖK szervezeti és működési szabályzatának elfogadása és jóváhagyása:

A DÖK szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot a DÖK vezetőjének előterjesztése után a tanulóközösség fogadja el a nevelőtestület egyetértésével.

A DÖK SZMSZ a nevelőtestület jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.


  II. A Diákönkormányzat célkitűzése

1.    Biztosítani a diákság, a tanári kar és az iskola vezetősége között az együttműködést.
2.    Önálló kezdeményezéseivel, javaslataival segítse az iskolai oktató-nevelő munka minél magasabb szintű megvalósulását.
3.    Szervezze és irányítsa az iskola szabadidős tevékenységeit, törekedjen az egyre önállóbb munkára.
   III. A Diákönkormányzat szervezeti felépítése

A Diákönkormányzat élén a DÖK-elnök áll, akit a tanév elején megtartott Diák-közgyűlésen a tagok titkos szavazással választanak meg. Az osztályok diák-képviselőivel együtt alkotják a vezetőséget.

A diákönkormányzat érdekeit az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a tanulók által választott diákképviselő képviseli.

A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákönkormányzatot segítő tanár támogatja és fogja össze.

A DÖK a diákképviselőn és az említett pedagóguson keresztül is érvényesítheti jogait és fordulhat az iskola vezetőségéhez.


  IV. A DÖK működési rendjét meghatározó dokumentumok

A törvényes működés alapdokumentumai:
-    a szervezeti és működési szabályzat
-    éves munkaterv


  V. A Diákönkormányzat működési rendje

A Diákönkormányzat élén álló Diáktanács havonta egyszer ülésezik, ahol az aktuális problémákat a segítő tanár vezetésével megbeszélik.
A diákközgyűlés az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó – tájékoztató fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti a közérdekű észrevételeit, javaslatait, kritikai megjegyzéseit.
Diákközgyűlés évente két alkalommal (ősszel és tavasszal) tartandó.
A rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskola igazgatója vagy a DÖK vezetője is kezdeményezheti.


  VI. A Diákönkormányzat jogai

A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

1.    A diákönkormányzatnak – a nevelőtestület véleményének kikérésével – döntési joga van:
-    a saját működéséről
-    a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
-    egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
-    a diákújság és a diákrádió szerkesztőbizottságának megbízásáról.

2.    A diákönkormányzatnak véleményezési joga van:
-    a tanulók nagyobb közösségét (az alsó tagozatot ill. felső tagozatot) érintő kérdések meghozatalánál,
-    a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál,
-    a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél,
-    az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
-    a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál,
-    a könyvtár működési rendjének kialakításánál.

3.    A diákönkormányzatnak egyetértési joga van:
-    az iskolai SZMSZ tanulókra vonatkozó részek elfogadásában,
-    az Intézményi Minőségirányítási program tanulókra vonatkozó részek elfogadásában,
-    a Házirend elfogadásában.

4.    A DÖK feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, de ezzel nem korlátozhatja az iskola működését.

5.    A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni.

6.    Az iskolai diákönkormányzat képviselője tanácskozási joggal részt vesz a Szülői Munkaközösség munkájában.


  VII. A DÖK által szervezett rendezvények

-    Papírgyűjtések
-    Diákközgyűlések
-    Kazinczy-napok
-    Mikulás-kupa
-    Karácsonyváró programok (Advent, Ajándékkészítés-, vásár)
-    Karácsonyi műsor
-    Farsang
-    Nyuszi-kupa
-    Gyermeknap
-    Vakációköszöntő
-    Túrák, kirándulások, mozi- és színházlátogatások
-    Hétvégi szabadidős rendezvények
-    Nyári táborozások, napközis táborok
 
VIII. Diákjogok

A gyermekek, a tanulók jogait és kötelességeit a Ktv. 1993/LXXIX. törvény szabályozza.

                               
 a Diákönkormányzat elnöke                       a Diákönkormányzatot segítő pedagógus                                            
                                               tagintézmény-vezető

 
Oldal nyomtatsa


 

  
         Referenciaintézmény
 Jó gyakorlatok

 

Cím: 8044 Kincsesbánya, Iskola u. 1. Tel.: +36 22 584 000 e-mail: iskola.kazyf@gmail.com OM azonosító: 201026